Wednesday, 27 February 2013

నీ ప్రేమంటే :)

0 comments

ప్రేమంటే .....?

ప్రేమంటే కేవలం ఒకరి ఇష్టాలు ఒకరు తెలుసుకోవడం కాదు ప్రేమంటే ....
ప్రేమంటే .. నీకు నచ్చని దాని తనలో గుర్తించినా తనను తాను గా ప్రేమించడం ప్రేమంటే ....

ప్రేమంటే కేవలం ఊహలు ఊసులతో గడిపేయడం కాదు ప్రేమంటే ...
ప్రేమంటే ..... చిరకాలం కలిసి ఉండాలనే నమ్మకం ప్రేమంటే .....

ప్రేమంటే అసూయ, అనుమానం ,ఉన్మాదం కాదు ప్రేమంటే ...
ప్రేమంటే ..... మనసు లో దాగిన బావాలను ...పెదవి దాటని ప్రేమని తెలిపే నీ కంటి చూపుల చిలిపి రహస్యాలు ప్రేమంటే ....

ప్రేమంటే షాపింగ్ ,పార్టీలు ,పుబ్బుళు కాదు ప్రేమంటే ...
ప్రేమంటే .... ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకొంటూ ఒడిదుడుకులలో తోడై..నిలవడo ప్రేమంటే ....

ప్రేమంటే ...నీలొ దాగిన స్వచ్చమైన మనస్సు ....
అందులో దాగిన నెనేనా ..నీ ప్రేమంటే  :)
nenu-namanasu

Monday, 25 February 2013

InsPirAtioN :)

0 comments


One day Gautham Buddha
was walking through a
village. A very angry and
rude young man came up
and began insulting him.
"You have no right teaching
others," he shouted. "You
are as stupid as everyone
else. You are nothing but a
fake."
Buddha was not upset by
these insults. Instead he
asked the young man
"Tell me, if you buy a gift
for someone, and that
person does not take it, to
whom does the gift
belong?"
The man was surprised to
be asked such a strange
question and answered,
"It would belong to me,
because I bought the gift."
The Buddha smiled and
said, "That is correct. And it
is exactly the same with
your anger. If you become
angry with me and I do not
get insulted, then the
anger falls back on you.
You are then the only one
who becomes unhappy, not
me. All you have done is
hurt yourself."
If you are right then there
is no need to get angry
And if you are wrong then
you don't have any right to
get angry.
Patience with family is
love,
Patience with others is
respect,
Patience with self is
confidence, and
Patience with GOD is faith.
Never Think Hard about
PAST,
It brings Tears...
Don't Think more about
FUTURE,
It brings Fears...
Live this Moment with a
Smile,
It brings Cheers....:) 

nenu-namanasu

Friday, 22 February 2013

మతమేల గతమేల

0 commentsnenu-namanasu

Tuesday, 19 February 2013

నేను పాడిన పాట(మనసు పలికే)

2 comments
నేను పాడిన పాట
మనసు పలికే ..... అందాల రాక్షసి
తప్పులుంటే తెలుపగలరు :)


మనసు పలికే భాష ప్రేమ
మౌనమదిగే బదులు ప్రేమ
మరణమైనా తోడు ప్రేమ
మనకు జరిగే మాయ ప్రేమ
మనకు జరిగే మాయ ప్రేమ

గుండెలో వ్యధాలనే కాల్చు మంటే ప్రేమ  
రగిలిన సెగలనే ఆర్పు నది ఈ ప్రేమ
ఆదియు అంతము లేని పయనం ప్రేమ
వేకువై చేరునే చీకటింట్లో ప్రేమ
విశ్వమంతా ఉన్న ప్రేమ ఇరుకు యెదలో దాచగాలమా

కాటిలో కాలదు తుది లేని ఈ ప్రేమ
జన్మనే కోరదు అమ్మెరుగదీ ప్రేమ
దొరకద వెతికితే కడలైన కన్నీట
తరమగా దాహమే నీరల్లె ఓ ప్రేమ
నీడనిచ్చే వెలుగు తోడు చీకటైతే ఏమి కాను
nenu-namanasu

Tuesday, 12 February 2013

A date – Must read inspirational story :)

1 comments

After 21 years of marriage, my wife wanted me to take another woman out to dinner and a movie.

She said I love you but I know this other woman loves you and would love to spend some time with you.

The other woman that my wife wanted me to visit was my MOTHER, who has been a widow for 19 years, but the demands of my work and my three children had made it possible to visit her only occasionally.

That night I called to invite her to go out for dinner and a movie.

“What’s wrong, are you well,” she asked? My mother is the type of woman who suspects that a late night call or a sur prise invitation is a sign of bad news.

“I thought that it would be pleasant to be with you,” I responded. ” Just the two of us.”

She thought about it for a moment, and then said, ” I would like that very much.”

That Friday after work, as I drove over to pick her up I was a bit nervous. When I arrived at her house, I noticed t hat she, too, seemed to be nervous about our date. She waited in the door with her coat on. She had curled her hair and was wearing the dress that she had worn to celebrate her last wedding anniversary.

She smiled from a face that was as radiant as an angel’s.

“I told my friends that I was going to go out with my son, and they were impressed, “she said, as she got into the car. “They can’t wait to hear about our meeting”.

We went to a restaurant that, although not elegant, was very nice and cozy. My mother took my arm as if she were the First Lady. After we sat down,

I had to read the menu. Large print. Half way through the entries, I lifted my eyes and saw Mom sitting there staring at me. A nostalgic smile was on her lips.

“It was I who used to have to read the menu when you were small,” she said.

“Then it’s time that you relax and let me return the favor,” I responded.

During the dinner, we had an agreeable conversation – nothing extraordinary, but catching up on recent events of each other’s life. We talked so much that we missed the movie.

As we arrived at her house later, she said, “I’ll go out with you again, but only if you let me invite you.” I agreed.

“How was your dinner date ?” asked my wife when I got home. “Very nice. Much more so than I could have imagined,” I answered.

A few days later, my mother died of a massive heart attack. It happened so suddenly that I did to do anything for her.

Some time later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt from the same place mother and I had dined.

An attached note said: “I paid this bill in advance. I wasn’t sure that I could be there; but nevertheless, I paid for two plates – one for you and the other for your wife. You will never know what that night meant for me. I love you, son.”

At that moment, I understood the importance of saying in time: ” I LOVE YOU!” and to give our loved ones the time that they deserve.

Nothing in life is more important than God and your family. Give them the time they deserve, because these things cannot be put off till “some other time.”
Family is God’s Gift to us; we must never waste an opportunity to be with and tell how much we Love them. Pass this on to your family members and friends.

nenu-namanasu

Sunday, 10 February 2013

పిల్లలు పిడుగులు :)

0 comments
పిల్లలు పిడుగులుnenu-namanasu

Tuesday, 5 February 2013

నేను పాడిన పాట (లాయి లాయి )

2 comments


నేను పాడిన పాట ......తప్పులుంటే క్షమించి తెలుపగలరు :)

లాయి లాయి( ఎటో వెళ్లి పోయింది మనసు మూవీ )
Movie: Yeto Vellipoyindi Manasu
Lyrics: Ananth Sriram
Music: Ilayaraja
Singers: Ilayaraja, Bela Shinde


laayi laayi laa ilaa  ee haayi neede sumaa.. maayaleni moyaleni praayamammaa..
laayi laayi laa ilaa  ee theepi neeve sumaa.. gaali rangulona unna gaayamammaa..
letha letha chethilo chethulesi cheruko.. oosulenno panchukkunna veLalo manade saradaa saradaa..
laayi laayi laa ilaa  ee haayi neede sumaa.. maayaleni moyaleni praayamammaa..
laayi laayi laa ilaa  ee theepi neeve sumaa.. gaali rangulona unna gaayamammaa..

inthalo ilaa edigina aa thalapulo evariki ee pilupulo.. intha vinthagaa thirigina malupulo thana jathe nuvu kalupuko..
idantha cheppaleni ee bhaavane peru ohoo.. theliyadu daanikaina ee veLaa..
javaabu cheppaleni ee praSnalinkenni enno.. avanni bayata paDavu ivvaaLaa..
lopalunna allari.. poka leni oopiri.. sparSalaaga paikivachhi leniponivevo repindaa..
laayi laayi laa ilaa  ee haayi neede sumaa.. maayaleni moyaleni praayamammaa..
laayi laayi laa ilaa  ee theepi neeve sumaa.. gaali rangulona unna gaayamammaa..

maati maatiki modalayye ee alikiDi marukshaNam o alajaDi.. aakathaayigaa thaDimithe thaDabaDi ee tharagade sandaDi..
chalaaki kantipoola thaabelu thaakindi ilaagaa.. gulaabilaanti gunDe pooselaa..
ilaanti gaaraDeela jorinka chaalinchadelaa.. elaaga yemanaali ee leelaa..
lopalunna allari.. pokaleni oopiri.. sparSalaaga paikivachhi leniponivevo repindaa..
laayi laayi laa ilaa  ee haayi neede sumaa.. maayaleni moyaleni praayamammaa..
laayi laayi laa ilaa  ee theepi neeve sumaa.. gaali rangulona unna hrudayamammaa..
letha letha chethilo chethulesi cheruko.. oosulenno panchukkunna veLalo manade saradaa saradaa..
laayi laayi laa ilaa  ee haayi neede sumaa.. maayaleni moyaleni praayamammaa..
laayi laayi laa ilaa  ee theepi neeve sumaa.. gaali rangulona unna gaayamammaa..

nenu-namanasu

Sunday, 3 February 2013

నువ్వెవరివి???

2 comments
పూర్వకాలం లో నువ్వెవరివి  అని అడుగుతే ...

నేను మంచివాడిని..
నేను ధ ర్మాత్ముడి  ని ...
ఇలా కొన్ని మంచి సమాధానాలే వస్తాయి'

అదే ప్రశ్న ఈ కలం లో అడిగితె ...

నువ్వెవరివి???/(వారి మనస్సు)

నేను మోసగాడిని...
నేను ప్రజల సొమ్ము దోచుకొనే దౌర్బగ్యుడిని ...
నేను దొంగను....పేదల సొమ్ము కూడా ఊర్చి తినేసే దొంగ వెదవని ...
నేను వృతి కి ద్రోహం చేస్తూ..నాదేగ్గర వచ్చే అమాయకులను...మోసం చేస్తూ...డబ్బులు లాక్కునే  వెదవ నికృష్టపు పనికిమాలిన వాడిని...
నేను అమ్మాయి కనిపిస్తే....వేదించే శాడిస్ట్ ని.....
నేను కోడలిని కట్నం కోసం హింసించే గయ్యాలిని ...
నేను తాగొచ్చి తప్పుచేసిన చెయ్యకున్నా బార్యను కొట్టే వెర్రి వెధవను ...
నేను పాపిష్టి సొమ్ము కు అలవాటు పడి ఎటు వంటి పనికిమాలిన పని నైన చేసే కుర్ర కుంకను ...
నాకు తెలిసిందల్లా డబ్బు...అది చేతికందుతే చాలు...ఎవ్వరు ఏమైపోతే నాకేంటి ...ఎవరు ఎటు పోతే నాకేంటి.....
నా ద్రుష్టి లో మనిషి కి వాల్యూ లేదు....మనీ కి తప్ప ....
ఎక్కడ మనీ ఉంటె అక్కడ నేనుంట ....
అవసరానికి మంచి,దైవం,త్యాగం ....ఇలాంటి మాస్కులు వేస్తూ అందరిని మోసం చేస్తుంట .....
ఇలాంటి సమాధానాలు వాళ్ళ మనసు చేపుతుంటాయి ...కాని వాళ్ళు అదే వారని మోసo చేసుకొంటున్నారు


హ్మ్మ్ ....అక్కడ నువ్వు ఉన్నావు అనుకొంటూ గడిపెస్తునావ్....కాని....నిన్ను నువ్వు ఇలాంటి మాస్కులతో మూసేసి నిన్ను నువ్వు మోసం చెసుకొంటు....మనీ కి బానిసై ...ఎవరు ఎక్కడ పట్టుకొని పోతారో అని బిక్కు బిక్కు మంటూ కాలం వేలదీస్తునావ్ .....నీకు నువ్వు వెల కట్టుకొంటునావ్ ,,,,,..........
ఆత్మీయతలు...అనురాగాలు....బందాలు ...అనుబందాలను దూరం చేసుకొంటూ....
నీ అందమైన చిరునవ్వుకు దూరం అవుతున్నావు ........నిన్ను నువ్వు కోల్పోతున్నావ్ ......

nenu-namanasu

Saturday, 2 February 2013

నాకు నచ్చిన పాటలు

2 comments


Lyrics :

Sootigaa chudaku, Sudilaa navvaku


Eduruga nilabaduthu yedaneee tinaku
Nadumuni melipeduthu usuree teeyakuu
Sogasee segalee pedithe chedaradaa kuluku

Sootigaa chudaku, Sudilaa navvaku

Ningilo merupalle takinadi e kalaa..
Neelapai maharani chesinadi nannilaa
Anthapuram santhoshamai veligindigaa
Andalane minche andam madugeyadaaa
Antha nevalle nimisham lo marindanta
Banthi puvalle na chupee virisindanta

Sootigaa chudaku, Sudilaa navvaku

Sita kalyana vaibhogamee
Rama kalyana vaibhogamee
Gauri kalyana vaibhogamee
Laxmi kalyana vaibhogamee
Vaibhogamee

Ghantalo modalaindi kadu e bhavanaa
Gatha janma lo kadilindo emo mana madhyana
Undundi na gundello ee aduremitoo
Indakila unda mari epudendukoo
Nelo ee ashe kalakalam jeeevinchali
Netho janmantha e rojalle undaliee

Sootigaa chudaku, Sudilaa navvaku
Eduruga nilabaduthu yedaneee tinaku
Nadumuni melipeduthu usuree teeyakuu
Sogasee segalee pedithe chedaradaa kuluku
Mmm… Mmmmm…nenu-namanasu

Friday, 1 February 2013

బ్రమ్మి u r ఫన్నీ

0 comments
 శ్రీ బ్రహ్మానందం గార్ల పుట్టినరోజు ఈ రోజు.. వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.......nenu-namanasu

Total Pageviews

About me

My Photo
చిన్ని
ఎప్పుడూ నవ్వుతూ అందరిని నవ్విస్తూ...జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ...అందరిని అనందం తొ చూడాలనుకొనె తెలుగు అమ్మాయిని.......
View my complete profile

Recent Comments

Labels

Flash Labels by Way2Blogging

nenu-namanasu. Powered by Blogger.

Translate

Popular Posts